Testimonial

Testimonials Carousel With Bottom Image

[rt_testimonial_style allow_nav=”false” allow_dots=”false” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_desktop=”3″ testimonial_image_style=”image-circle” max_posts=”-1″]

Default Testimonials Slider

[rt_testimonial_style testimonial_style=”two” allow_nav=”false” allow_dots=”false” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_desktop=”1″ posts_in_tab=”1″ testimonial_image_style=”image-circle” max_posts=”-1″]

Testimonials Carousel With Background

[rt_testimonial_style testimonial_style=”three” allow_nav=”false” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_desktop=”3″ testimonial_image_style=”image-circle” max_posts=”-1″]

Testimonials Carousel With Top Image

[rt_testimonial_style testimonial_style=”five” allow_nav=”false” allow_dots=”false” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_desktop=”3″ testimonial_image_style=”image-circle” max_posts=”-1″]